Cari hesap takip programı ile bir firma alım satım içerisinde olduğu firmalarla herhangi bir karışıklık yaşamadan hesap işlemlerini görebilir. Cari hesap bir şirket ve ya topluluk için açılan hesaptır. Bu şirket ve ya topluluktan gelen yetkili ve çalışanların firmanızla yaptığı alış verişler bu cari hesapta kayıt altına alınır. Herhangi bir ödeme durumunda şirketin cari hesap sayfası açılarak buradaki borca bakılarak ödeme alınır.
Cari hesap takip programı indir
Bu genelde büyük firmalar arasında yapılan alış verişler için toplu hesap tutma için yapılır. Bazı iş yerleri bu durumun benzerini şirket içerisindeki çalışanları için de yapabilir. Firma çalışanlarına birer cari hesap açarak onların şirketten yaptıkları alış verişleri bu sayfalarına kaydeder. Hesap görülme konusunda da sayfalarındaki borç durumu göz önünde alınır. Cari hesap açılan kişi ve şirketlerle yapılan alış verişler birey olarak yapılanlardan farklı şekilde de hesaplanabilir. Bu durum firmanın o kişi ve ya kişilerle olan anlaşmalarına bağlıdır. İşte bu konularda hesapların tutulmasına yardımcı olacak olan program cari hesap takip programıdır.