Matba ve dijital baskı başlangıç olarak Johannes Gutenberg başlayıp günümüze kadar gelişerek ve değişerek gelmektedir. İnsanların ihtiyaçları değiştikçe kopyalama sistemlerinde değişikliğide getirmiştir. Başlangıç aşamasında haberleşebilmek için kullanılmaya başlayan baskı ve matbaa sektörü hayatın ve insanların toplumsal hayatlarında hemen hemen her noktada yer almaktadır.


Geniş ebat baskı işleri proje koyalama dan önce ozalit çekimi olarak isimlendi ve ozalit çekimi makineleri ile belirli bir zaman ozalit çekim hizmeti olarak fiyatlandırıldı ve sunuldu. Aydınger kağıtlara elle çizilip amonyaklı kağıtlarla ozalit makinesi aracılığı ile çoğaltılmaktaydı. Bu ozalit kopyalama işine mavi ozalit çekim de denir.

Proje kopyalama teknik olarak plan kopyalama makineleri ile yapılmaktadır. Daha önceki zamanla da aydınger mürekkep ve kağıt olarak kullanılan bu kopyalama sistemi proje kopyalama sistemi ile kağı hammeddesi ve değişik ölçü biçimlerine uygulanma seçeneği sunmaktadır.


Proje kopyalama sistemi gelişen ve değişen teknoloji sayesinde renkli proje kopyalama ve renkli xerox çekimi makineleri ile renk kazanmıştır. Renkli proje çekimi ve xerox çekimi proje ihtisası için önemli bir gelişme olmuştur ve Proje sektörünü kullanan Mimarlar, Mühendisler, Haritacılar, Şehir plancıları ve Elektronik Mühendislikleri için konuyu detaylandırma ve özelleştirme anlamında kolaylaştırmıştır.


Proje kopyalama ve hala devam etmekte olan ozalit çekimi için kullanılan kağıt grupları; Opak, Kağıt, Aydınger, Asetat, Polyester, Schoellerhammer, Canson ve Kraft gibi kağıt gruplarıdır. Bu farklılıklar kullanım alanlarına göre değişmektedir.