Şirket hesaplarınızı ön muhasebe programı ile kolayca yönetin


Sık sık birbiriyle iç içe olduğu için karıştırılan veya tanımlanmakta güçlük çekilen muhasebe ve ön muhasebe tanımları içeriği bakımından birbirinden farklıdır.


Ön Muhasebe tanımı itibari ile işletmelerin sahip ve ortakları olmak üzere yönetim kadrosunda bulunan kişileri bilgilendirmek, işletmenin muhasebe işlerini yürüten serbest muhasebecinin veya mali müşavirin işletme ile alakalı yürüteceği işlerin kolaylaşmasını sağlamak veya küçük ve orta ölçekli işletmelerin mali müşavir veya serbest muhasebeci haricinde işletme gelir ve gider gibi işletmenin hesaplarını takip edebilmesi için yapılan muhasebedir.


Muhasebe çok bilinmese dahi faaliyetlerini ekonomik hareketlerle sürdüren işletmelerin mali değer taşıyan işlemlerini para birimi ile tanımlayarak sınıflandırdıktan sonra özetleyerek kayıt altına alan ve istendiğinde özet bir biçimde raporlayarak analiz edip yorumlandıran bilim dalıdır. Genel amacı ekonomik faaliyetler yürüten işletme ve kuruluşların gerçekleştirdiği tüm finansal işlemlerini düzenli bir biçimde belgelendirerek kayıt altında tutan, gerektiğinde raporlanmasını sağlayarak analiz edip hedef kitleye sunum yapılan bir bilim dalı olan muhasebe, ekonomik faaliyet yürüten işletme veya şirketin ekonomik ve sosyal durumunu takip ve tespit eder.