Çeşitli yaylı ve nefesli sazların sesini veren bir müzik aracıdır. Binlerce borudan meydana gelir. Bir orgta 7 oktavlık ses alanı vardır.
Kilise müziğindeki yeri önemlidir. Genellikle dini eserler için kullanıldığı gibi, dindışı eserlerde de tercih edilmiştir. En tanınan org eseri, Saint Saens'ın orglu senfonisidir. Müzik aletlerinin en büyüğü olan orgdan bir orkestrada olduğu kadar çok çeşitli sesler elde edilebilir.
Kabaca, bir boru sistemi, klavye, pedallar ve körükten oluşur. Ses, üflemeli çalgılarda olduğu gibi, boru içindeki hava sütununun titreşmesiyle elde edilir; de*ğişik ses tonları ve notalar ise piyanoda olduğu gibi tuşlarla denetlenir. Bu özelliğin*den dolayı hem klavyeli hem de üflemeli çalgılar sınıfına girer. Org başlıca üç bölümden oluşur:
1. Değişik büyüklükteki borulardan oluşan boru takımı;
2. Bir körük ya da günümüzde olduğu gibi bir vantilatör ile hava kanallarından oluşan hava kasası;
3. Ses tonlarının ve notaların denetlen*mesini sağlayan konsol.