Güneş enerjisinden enerji elde etmek için birçok şirketin teknoloji çalışmaları devam etmektedir. Tüm gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler de alternatif enerji kaynağı olarak gördükleri güneş enerjisini daha verimli kullanma açısından ar-ge çalışmalarına desteklerini sürdürmektedir. Güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretmenin farklı yollarını ve güneş enerjisini daha verimli kullanmanın daha fazla enerji üretebilmenin yollarını araştırmakta her türlü destek verilmektedir. Bu noktada Ankara güneş enerji sistemleri nasıl çalışır sorusunu sormak gerekmektedir.

Güneş enerjisinden nasıl elektrik enerjisi elde edilir?
Peki güneş enerjisi nasıl elektriğe dönüşebiliyor ?
Güneş enerjisinden yararlanmanın oldukça farklı yolları bulunmaktadır. Ancak günümüzde bu enerjiden en fazla sıcak su elde etme ve elektrik enerjisi üretme konularında yararlanılmaktadır. Bu iki konuda da çok geniş araştırmalar sürmekte ve daha verimli sonuçlar elde edilmek için çalışmalar devam etmektedir.
Güneş enerjisi ile nasıl elektrik üretimi yapılır sorusuna cevap olarak fotovoltaik paneller verilebilir. Bu paneller güneş ışınlarının etkisiyle çalışmaktadır. Alt ve üst olmak üzere iki tabakadan oluşan paneller P ve N tipi tabaklar arasında bulanan monokristal güneş hücreleri sayesinde elketrik üretimi gerçekleştirmektedir. Bu hücrelerde üst kısımda bulunan N tipi tabakadan güneş ışınlarının kopardığı elektronlar alt kısımda bulunan P tipi tabakaya gider. İki tabaka birbirinin zıt kutupları olan iki mıknatıs kutbu oldukları için arada manyetik alan çizgileri oluşmaktadır. Elektronların hareketleri bu manyetik çizgi üzerinde olur. Manyetik alanın oluşturulması içinse alt ve üst tabaka peryodik tablonun farklı gruplarından bulunan farklı elementler tarafından kaplanması işlemi kullanılır. Arada oluşan manyetik çizgiler üzerinde elektronların hareketlerini güneş ışınları sağlamaktadır. Bu çizgiler üzerinde elektronların yapmış olduğu hareketten dolayı ortam elektriksel olarak yüklenir. Böylece elektrik hücreleri enerji üretmiş olurlar. Ancak üretilen enerjinin evlerde kullanılan alternatif enerjiye dönüştürülmesi gerekmektedir. Bunun için ise sitemin diğer elemanları devreye girmektedir. Kısaca fotovoltaik panellerin güneş enerjisi çalışma prensibi bu şekildedir..